On-beperkt een held!

ANBI

ANBI

Stichting De Brug provincie Groningen is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) door de Belastingdienst onder RSIN/fiscaalnummer 805188782. Dit is van belang, omdat sinds 1 januari 2008 giften aan goede doeleninstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen zijn als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling.

 

Financiële verantwoording

De financiële en inhoudelijke verantwoording kunt u terugvinden in het Jaarverslag en Financieel Verslag van De Brug provincie Groningen.

 

Contactgegevens:

Stichting De Brug provincie Groningen

p/a Haarveen 7

9314 TD Foxwolde

E: secretariaat@debrugprovinciegroningen.nl

W: www.debrugprovinciegroningen.nl

 

 

De bestuurssamenstelling vindt u in de bijlage.

 

Dat geldt ook voor het beleidsplan, jaarverslag, jaarplan, financieel verslag en begroting.

 

De Brug provincie Groningen kent geen beloningsbeleid, omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd.

De Brug op facebook