On-beperkt een held!

CONTACT

Contactgegevens:

 

 

De Brug provincie Groningen

Het postadres van de stichting DE BRUG provincie Groningen is:

Haarveen 7

9314 TD Foxwolde

E-mail: secretariaat@debrugprovinciegroningen.nl

Bankrekeningnummer Stichting DE BRUG, provincie Groningen is:

NL30ABNA0441496296

 

Vrienden van DE BRUG

Er is een steunstichting opgericht, nl. de stichting "Vrienden van DE BRUG".

Deze stichting stelt zich ten doel het bijeen brengen van gelden teneinde met name financiële steun te verlenen aan de stichting DE BRUG provincie Groningen.

Iedereen, die minimaal € 25,00 stort, wordt vriend van DE BRUG!!

Ondersteuning in de vorm van subsidies, giften en donaties is welkom.

 

Het postadres van de stichting Vrienden van DE BRUG is:

Haarveen 7

9314 TD Foxwolde

E: secretariaat@debrugprovinciegroningen.nl

 

Bankrekeningnummer Stichting Vrienden van DE BRUG, provincie Groningen is:

NL14ABNA0572355386

 

De Brug op facebook